מסלול עתודה טכנולוגית

המסלול מיועד לבוגרי י״ג ו-י״ד המתגייסים לאחר לימודיהם לשירות צבאי בתחום אותו בחרו: אלקטרוניקה, בניין, חשמל,
רכב, מכונות, או תעשייה וניהול לשירות בחילות הטכנולוגיה והאחזקה או הלוגיסטיקה. הבוגרים, שישרתו ביחידות קידמיות,
תורמים רבות לחיל, לאט״ל ולצה״ל, השירות מקנה ידע וניסיון נרחב בתחומי המכונאות והחשמלאות.

יתרונות המסלול
  • צבירת ניסיון תעסוקתי מעשי בתחום הנבחר. בחברות אזרחיות, במשך חודש בכל שנה לאורך השירות.
  • קבלת שכר בזמן התעסוקה בחברות האזרחיות.
  • עזרה בחיפוש ובמציאת העבודה, לאחר השחרור!
  • תקופת התעסוקה באזרחות תיחשב כחלק מתקופת השירות הצבאי.