הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים משרד הביטחון - מסלול מצטיינים

מסלול המיועד לחיילים המשרתים ברוב התפקידים בחילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
ושאינם חלק משאר מסלולי תכנית "מקצוע לחיים".
החיילים המצטיינים, יומלצו על ידי מפקדיהם להצטרפות לתוכנית "מקצוע לחיים",
בזכות הובלה ויוזמה, מקוריות, עשייה ונתינה מעבר לנדרש בתפקיד.

יתרונות המסלול
  • התחלת לימודי המקצוע בשלושת החודשים האחרונים של השירות, והמשכתם לאחר השחרור.
  • עזרה בהשמה ובמציאת מקום עבודה.
  • ליווי גם לאחר השחרור ועזרה במידת הצורך.
  • מימון שכר לימוד חלקי או מלא.
  • השתתפות בדמי כלכלה ונסיעות עד מועד השחרור.
  • לאחר השחרור – קבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה עד לסוף הלימודים.